BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

środa, 01 września 2010

Wiadomości

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 03 września 2010

Wiadomości

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA DOSTAWĘ APARATU FOTOGRAFICZNEGO CYFROWEGO WRAZ Z AKCESORIAMI

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA DOSTAWĘ APARATU FOTOGRAFICZNEGO CYFROWEGO WRAZ Z AKCESORIAMI - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze oferty na sporządzenie projektów zagospodarowania terenu placu zabaw dla dzieci w miejscowości Karwica, Ładne Pole, Osiniak – Piotrowo, Wólka.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze oferty na sporządzenie projektów zagospodarowania terenu placu zabaw dla dzieci w miejscowości Karwica, Ładne Pole, Osiniak – Piotrowo, Wólka. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 06 września 2010

Wiadomości

Zawiadomienie

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 07 września 2010

Wiadomości

OBWIESZCZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 08 września 2010

Wiadomości

INFORMACJA

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 09 września 2010

Wiadomości

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP SERWERA INTERNETOWEGO

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP SERWERA INTERNETOWEGO - [Wszystkie zmiany]

ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIE PORTALU INTERNETOWEGO PROMUJĄCEGO GMINĘ RUCIANE – NIDA

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIE PORTALU INTERNETOWEGO PROMUJĄCEGO GMINĘ RUCIANE – NIDA - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 10 września 2010

Wiadomości

Ogłoszenie II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego - [Wszystkie zmiany]

P O S T A N O W I E N I E

Dodanie nowej wiadomości: P O S T A N O W I E N I E - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 14 września 2010

Wiadomości

Zapytanie ofertowe na sporządzenie projektów zagospodarowania terenu placu zabaw dla dzieci w miejscowości Ukta, Wejsuny, Wojnowo, Gałkowo, Krzyże.

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na sporządzenie projektów zagospodarowania terenu placu zabaw dla dzieci w miejscowości Ukta, Wejsuny, Wojnowo, Gałkowo, Krzyże. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 15 września 2010

Wiadomości

Zapytanie ofertowe na sporządzenie Studium Wykonalności Projektu

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na sporządzenie Studium Wykonalności Projektu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 17 września 2010

Wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 20 września 2010

Wiadomości

OGŁOSZENIE WYNIKÓW W SPRAWIE PEŁNIENIA FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE WYNIKÓW W SPRAWIE PEŁNIENIA FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 23 września 2010

Wiadomości

Informacja o wyborze oferty na sporządzenie projektów zagospodarowania terenu placu zabaw dla dzieci w miejscowości Ukta, Wejsuny, Wojnowo, Gałkowo, Krzyże.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze oferty na sporządzenie projektów zagospodarowania terenu placu zabaw dla dzieci w miejscowości Ukta, Wejsuny, Wojnowo, Gałkowo, Krzyże. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze oferty na sporządzenie Studium Wykonalności projektu dot. promocji Gminy Ruciane – Nida.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze oferty na sporządzenie Studium Wykonalności projektu dot. promocji Gminy Ruciane – Nida. - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy - [Wszystkie zmiany]

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 27 września 2010

Wiadomości

ZAPYTANIE OFERTOWE - NA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE - NA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO - [Wszystkie zmiany]

ZAPYTANIE OFERTOWE - NA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Z INFORMATYKI

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE - NA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Z INFORMATYKI - [Wszystkie zmiany]

ZAPYTANIE OFERTOWE - NA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE - NA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - [Wszystkie zmiany]

ZAPYTANIE OFERTOWE - NA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ Z GIMNASTYKI KOREKOCYJNEJ

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE - NA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ Z GIMNASTYKI KOREKOCYJNEJ - [Wszystkie zmiany]

ZAPYTANIE OFERTOWE - NA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE - NA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH - [Wszystkie zmiany]

ZAPYTANIE OFERTOWE - NA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ KOREKOCYJNO - KOMPENSACYJNYCH

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE - NA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ KOREKOCYJNO - KOMPENSACYJNYCH - [Wszystkie zmiany]

ZAPYTANIE OFERTOWE - NA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ SOCJOTERAPEUTYCZNYCH

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE - NA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ SOCJOTERAPEUTYCZNYCH - [Wszystkie zmiany]

ZAPYTANIE OFERTOWE - NA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE - NA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI - [Wszystkie zmiany]

ZAPYTANIE OFERTOWE - NA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCH Z NAUCZANIA ZINTEGROWANEGO

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE - NA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCH Z NAUCZANIA ZINTEGROWANEGO - [Wszystkie zmiany]

ZAPYTANIE OFERTOWE - NA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE - NA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO - [Wszystkie zmiany]

ZAPYTANIE OFERTOWE - NA PROWADZENIE I AKTUALIZOWANIE STRONY INTERNETOWEJ

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE - NA PROWADZENIE I AKTUALIZOWANIE STRONY INTERNETOWEJ - [Wszystkie zmiany]

ZAPYTANIE OFERTOWE - DORADZTWO I OPIEKA PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNA

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE - DORADZTWO I OPIEKA PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNA - [Wszystkie zmiany]

ZAPYTANIE OFERTOWE - NA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Z MATEMATYKI

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE - NA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Z MATEMATYKI - [Wszystkie zmiany]

ZAPYTANIE OFERTOWE - NA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Z PRZYRODY

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE - NA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Z PRZYRODY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 28 września 2010

Wiadomości

Zawiadomienie

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy - [Wszystkie zmiany]

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 29 września 2010

Wiadomości

Informacja o wyborze oferty na dostawę 1 szt. serwera internetowego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze oferty na dostawę 1 szt. serwera internetowego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian