BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE WYNIKÓW W SPRAWIE PEŁNIENIA FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

Dotyczy: Zapytania ofertowego pt.: „pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.: Wólka, Osiniak, Śwignajno, Wojnowo, Ukta, Nowa Ukta, Gałkowo i Zameczek na terenie gminy Ruciane-Nida”.
Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie informuje, że na zapytanie ofertowe pt.: „pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.: Wólka, Osiniak, Śwignajno, Wojnowo, Ukta, Nowa Ukta, Gałkowo i Zameczek na terenie gminy Ruciane-Nida”, zostało złożonych pięć ofert.

Wybrano ofertę złożoną przez firmę BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA Henryk Żęgota, Trzonki 17A, 12-200 Pisz, za cenę 39 500,00 zł netto (cena brutto jest równa cenie netto ponieważ oferent nie jest płatnikiem podatku VAT) za realizację przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym.

Z poważaniem

Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida
Leszek Marek Gryciuk
Data powstania: poniedziałek, 20 wrz 2010 13:28
Data opublikowania: poniedziałek, 20 wrz 2010 13:30
Data przejścia do archiwum: wtorek, 28 wrz 2010 08:18
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2334 razy