BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze wykonawcy zamówienia

wtorek, 13 paź 2020 13:46
na dostawę pelletu do zbiornika magazynowego Szkoły Podstawowej nr 2 im. K. I. Gałczyńskiego w Rucianem-Nidzie w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Raport - ocena stanu epidemiologicznego na terenie gminy Ruciane-Nida

czwartek, 17 wrz 2020 07:27

Informacja

wtorek, 15 wrz 2020 15:27
z procedury otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego w Zespole Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rucianem-Nidzie.

Wniosek na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art 241 KPA - Jawność i Transparentność w Gminach wraz z odpowiedzią

czwartek, 20 sie 2020 09:48

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

czwartek, 13 sie 2020 14:02
dot. projektu uchwały sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie podziału województwa warminsko-mazurskiego na obwody łowieckie oraz zaliczania obwodów łowieckich do kategorii , o których mowa w art. 26 a ust. 1 ustawy Prawo łowieckie

INFORMACJA DOT. INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W RUCIANEM-NIDZIE

poniedziałek, 20 lip 2020 12:07

ZAPYTANIE OFERTOWE

wtorek, 14 lip 2020 08:43
Postępowania nr RO/PF.42.02/PLRU.ZP/MK o udzielenie zamówienia publicznego na:

Stypendia Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida

piątek, 26 cze 2020 08:17
Informacja w sprawie przyznania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminy Ruciane-Nida, sapere aude.

Informacje dotyczące roku budżetowego 2019

piątek, 29 maj 2020 09:40
oraz wykazy osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej którym udzielono ulg, odroczeń, rozłożenia na raty, umorzenia lub innej formy pomocy publicznej w 2019 roku.

Sprawozdania

wtorek, 12 maj 2020 09:40
z realizacji Programu współpracy gminy Ruciane-Nida z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

INFORMACJA - Zalecenia GIS

środa, 29 kwi 2020 14:02
Wytyczne Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Rucianem-Nidzie Sp. z o.o.

poniedziałek, 16 mar 2020 15:43
Dokumentacja nowo utworzonej Spółki.

Stypendia Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida

środa, 25 wrz 2019 13:20
Informacja w sprawie przyznania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Ruciane-Nida, sapere aude, za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury oraz za wybitne osiągnięcia sportowe.

Witamy na stronach BIP

czwartek, 4 wrz 2003 14:09
Serwis jest nieustannie aktualizowany i znajdą tu Państwo informacje wymagane przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej a także inne ważne informacje dotyczące gminy.

Obwieszczenie Starosty Piskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

czwartek, 27 sie 2020 09:30
Nr WZB.6740.I.2.2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r.

Zawiadomienie

wtorek, 28 sty 2020 10:41
o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lutego 2020 r.

Ogłoszenie

wtorek, 28 sty 2020 10:25
dot. ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida w 2020 roku

Informacje dot. bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Piskiego w 2020 r.

piątek, 3 sty 2020 08:34

WYKAZ PUNKTÓW nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Piskim w 2020 r.

piątek, 3 sty 2020 07:57

Stypendia Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida

środa, 14 sie 2019 07:43
Informacja w sprawie przyznania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Ruciane-Nida, sapere aude, za osiągnięcia w nauce.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców Powiatu Piskiego

czwartek, 23 maj 2019 22:26

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida

środa, 1 cze 2016 14:31

Rejestr przedsiębiorców, posiadających koncesję na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Ruciane-Nida

środa, 1 cze 2016 10:57

OPŁATA KLIMATYCZNA

czwartek, 12 maj 2016 07:58
Informacje dla inkasentów opłaty miejscowej.

Jak zostać partnerem Karty Dużej Rodziny?

wtorek, 29 gru 2015 13:06
Informator

Informacja Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego

poniedziałek, 28 sty 2013 15:21
o ułatwieniach związanych ze zmianą ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

środa, 25 sty 2012 13:46

DOWODY OSOBISTE BEZ OPŁAT

środa, 6 sty 2010 08:11
W dniu 1 stycznia 2010 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2009 r. Nr 39, poz. 306). Przepis art. 1 powołanej ustawy uchyla art. 36a ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

WYMIANA I UNIEWAŻNIANIE DOWODÓW OSOBISTYCH

środa, 21 sty 2009 08:20
Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw(Dz.U. z 2008 Nr 195, poz. 1198), od dnia 1 stycznia 2009 r. obowiązują nowe zasady dotyczące obowiązku wymiany oraz unieważniania dowodów osobistych.