BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronach BIP

Serwis jest nieustannie aktualizowany i znajdą tu Państwo informacje wymagane przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej a także inne ważne informacje dotyczące gminy.

Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida
Al. Wczasów 4
12-220 Ruciane-Nida

tel. 87 425 44 30
fax. 87 425 44 56

NIP: 8491001236
REGON: 000530821

e-mail: umig@ruciane-nida.pl

Zmiana rachunku bankowego dla opłaty za gospodarowanie odpadami

nowy rachunek: 33 9364 0000 2001 0000 0071 0044

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida

przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, w godzinach 8:00-13:00

pozostali pracownicy codziennie w godzinach pracy Urzędu


Radca prawny Dariusz Bączek
udziela nieodpłatnych porad prawnych mieszkańcom Miasta i Gminy Ruciane-Nida
w każdy drugi piątek miesiąca, w godzinach 13:00-15:00

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

W celu złożenia wniosku do Urzędu, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne

ZAŁÓŻ KONTO NA PLATFORMIE ePUAP

WIĘCEJ O ELEKTRONICZNEJ SKRZYNCE PODAWCZEJ

Numer konta: Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy
30 9364 0000 2001 0000 0071 0001


Zgodnie z ustawą (art. 10, ust.1) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13, ust.2).

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Ruciane–Nida, Wczasów 4,  12-220 Ruciane-Nida, tel. 87 425 44 30
  2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Bartosz Moroz.
  3. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iodo@ruciane-nida.pl.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
  5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
  6. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
  7. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
  8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 4 wrz 2003 14:09
Data opublikowania: czwartek, 4 wrz 2003 14:35
Data edycji: poniedziałek, 2 sty 2006 08:41
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 560909 razy
Ilość edycji: 4

Wiadomości

Informacja o wyborze wykonawcy zamówienia

wtorek, 13 paź 2020 13:46
na dostawę pelletu do zbiornika magazynowego Szkoły Podstawowej nr 2 im. K. I. Gałczyńskiego w Rucianem-Nidzie w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Komunikat  Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.

czwartek, 1 paź 2020 11:42

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców Powiatu Piskiego

czwartek, 23 maj 2019 22:26

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida

środa, 1 cze 2016 14:31

Rejestr przedsiębiorców, posiadających koncesję na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Ruciane-Nida

środa, 1 cze 2016 10:57

OPŁATA KLIMATYCZNA

czwartek, 12 maj 2016 07:58
Informacje dla inkasentów opłaty miejscowej.

Jak zostać partnerem Karty Dużej Rodziny?

wtorek, 29 gru 2015 13:06
Informator

Informacja Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego

poniedziałek, 28 sty 2013 15:21
o ułatwieniach związanych ze zmianą ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw.