BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XV / 85 / 2003

z dnia: 28 listopada 200r.
w sprawie: utworzenia Związku Gmin „Czyste Mazury” oraz Przyjęcia statutu Związku
Na podstawie art. 64 i art. 67 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie
Gminnym (Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr153, poz. 1271, Nr214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz. 720 i 721) Rada
Miejska w Rucianem –Nidzie uchwała, co następuje:


§ 1


Tworzy się związek o nazwie Związek Gmin „Czyste Mazury”.

§ 2


W skład Związku wchodzą gminy: Miasto Mrągowo, Gmina Mrągowo, Gmina
Sorkwity, Gmina Piecki, Gmin Mikołajki, Gmina Biskupiec, Gmina Pisz,
Miasto i Gmina Ruciane-Nida.

§ 3


Zatwierdza się Statut Związku Gmin „Czyste Mazury”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie

§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Bogdan Słabek

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 28 wrz 2010 09:02
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1913 razy