BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wiadomości uaktualnione

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 15 listopada 2022

Wiadomości

Osoby sprawujące funkcje w MGOPS

Edycja wiadomości Osoby sprawujące funkcje w MGOPS - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 31 października 2022

Wiadomości

Rekrutacja do programu „RODZINA TO SIŁA 2 – program wsparcia w Gminie Ruciane-Nida”

Edycja wiadomości Rekrutacja do programu „RODZINA TO SIŁA 2 – program wsparcia w Gminie Ruciane-Nida” - [Wszystkie zmiany]

Rekrutacja do programu „RODZINA TO SIŁA 2 – program wsparcia w Gminie Ruciane-Nida”

Edycja wiadomości Rekrutacja do programu „RODZINA TO SIŁA 2 – program wsparcia w Gminie Ruciane-Nida” - [Wszystkie zmiany]

Rekrutacja do programu „RODZINA TO SIŁA 2 – program wsparcia w Gminie Ruciane-Nida”

Edycja wiadomości Rekrutacja do programu „RODZINA TO SIŁA 2 – program wsparcia w Gminie Ruciane-Nida” - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 01 czerwca 2022

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

LIII/500/2022 z dnia 25 maja 2022 r.

Edycja wiadomości LIII/500/2022 z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane - Nida -ul. Akacjowa, Harcerska, Dybówek. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 10 grudnia 2021

Wiadomości

ZAPYTANIE OFERTOWE

Edycja wiadomości ZAPYTANIE OFERTOWE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 24 września 2021

Wiadomości

Zapytanie ofertowe

Treść załącznika została umieszczona w ogłoszeniu. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 29 czerwca 2021

Wiadomości

Podmiot nie posiadający osobowości prawnej.

Edycja wiadomości Podmiot nie posiadający osobowości prawnej. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 07 czerwca 2021

Wiadomości

Osoby sprawujące funkcje w MGOPS

Edycja wiadomości Osoby sprawujące funkcje: w MGOPS - [Wszystkie zmiany]

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Edycja wiadomości Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 29 kwietnia 2021

Wiadomości

HARMONOGRAM WYPŁAT 500+

Edycja wiadomości HARMONOGRAM WYPŁAT 500+ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 18 listopada 2020

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 06 października 2020

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zmieniono termin składania ofert - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 01 czerwca 2020

Wiadomości

Ogłoszenie w sprawie otwartego i konkurencyjnego naboru

Edycja wiadomości Ogłoszenie w sprawie otwartego i konkurencyjnego naboru - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 04 marca 2020

Wiadomości

Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie uzupełniono o zał. nr 1 do Zarządzenia nr 4/2020 Kierownika ZEOSziP w Rucianem-Nidzie z dnia 2 marca 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze

Edycja wiadomości Ogłoszenie o naborze - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 21 stycznia 2020

Wiadomości

Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Edycja wiadomości Urząd Miasta i Gminy - [Wszystkie zmiany]

Referat Finansowy

Edycja wiadomości Referat Finansowy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 15 stycznia 2020

Wiadomości

Informacja o wszczęciu postępowania

Edycja wiadomości Informacja o wszczęciu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 14 sierpnia 2019

Wiadomości

KLAUZULE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO Z ART. 13 RODO

Edycja wiadomości KLAUZULE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO Z ART. 13 RODO - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 05 grudnia 2018

Wiadomości

Zapytanie ofertowe

Edycja wiadomości Zapytanie ofertowe - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 25 października 2018

Wiadomości

OBWIESZCZENIE

Edycja wiadomości OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 19 października 2018

Wiadomości

Zapytanie ofertowe

Edycja wiadomości Zapytanie ofertowe - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 09 sierpnia 2018

Wiadomości

Stypendia Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Edycja wiadomości Stypendia Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida - [Wszystkie zmiany]

Stypendia Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Edycja wiadomości Stypendia Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 18 października 2017

Wiadomości

OBWIESZCZENIE

Edycja wiadomości OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 20 kwietnia 2017

Wiadomości

Nabór na zastępstwo w MGOPS

Dodanie plików PDF z zarządzeniem dyrektora (na prośbę użytkowników BIP). - [Wszystkie zmiany]

Nabór na zastępstwo w MGOPS - pracownik socjalny

Dodanie plików PDF z zarządzeniem dyrektora (na prośbę użytkowników BIP). - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 19 października 2016

Wiadomości

O G Ł O S Z E N I E

Zmiana nr`u telefonu. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 12 października 2016

Wiadomości

OBWIESZCZENIE

Edycja wiadomości OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 11 października 2016

Wiadomości

Skład Osobowy

Wybór nowego przewodniczącego Rady Miejskiej Ruciane-Nida. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 08 stycznia 2016

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Opłata miejscowa

Aktualizacja danych - [Wszystkie zmiany]

czwartek, 07 stycznia 2016

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Opłata targowa

Aktualizacja danych - [Wszystkie zmiany]

poniedziałek, 04 stycznia 2016

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Opłata targowa

Aktualizacja danych - [Wszystkie zmiany]

piątek, 28 sierpnia 2015

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

wtorek, 21 lipca 2015

Wiadomości

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Edycja wiadomości Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - [Wszystkie zmiany]

Osoby sprawujące funkcje:

Edycja wiadomości Osoby sprawujące funkcje: - [Wszystkie zmiany]

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Edycja wiadomości Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - [Wszystkie zmiany]

Świadczenie pielęgnacyjne

Edycja wiadomości Świadczenie pielęgnacyjne - [Wszystkie zmiany]

Zasiłek pielęgnacyjny

Edycja wiadomości Zasiłek pielęgnacyjny - [Wszystkie zmiany]

Zasiłek rodzinny

Edycja wiadomości Zasiłek rodzinny - [Wszystkie zmiany]

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej

Edycja wiadomości Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - [Wszystkie zmiany]

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej

Edycja wiadomości Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - [Wszystkie zmiany]

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Edycja wiadomości Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 20 października 2014

Wiadomości

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 14 października 2014 r.

Edycja wiadomości Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 14 października 2014 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian