BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

X/49/2003

z dnia: 17 czerwca 2003r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy umowy na dodatkowe dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. Budowa hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Rucianem – Nidzie do kwoty 100.000,00zł ze środków UKFiS oraz zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania tej kwoty w formie weksla własnego „im blanko” wraz z deklaracją wekslową.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) Rada Miejska w Rucianem – Nidzie uchwala, co nstępuje:

§1.


Wyraża się zgodę na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy umowy na dodatkowe dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. Budowa hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Rucianem – Nidzie do kwoty 100.000,00zł ze środków UKFiS.

§2.


Wyraża się zgodę na zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania tej kwoty w formie weksla własnego im blanko wraz z deklaracją wekslową.

§3.


Przedsięwzięcie o którym mowa w §1 jest zapisane w planie budżetu gminy na rok 2003 jako zadanie inwestycyjne.

§4.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane – Nida.

§5.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu*.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Słabek


*-rozplakatowano 24 czerwca 2003r.
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 7 wrz 2010 13:26
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1722 razy