BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE - NA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ KOREKOCYJNO - KOMPENSACYJNYCH

zajęcia są częścią projektu Gminy Ruciane – Nida pn. „W stronę dobrej szkoły III” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
Pełna treść zapytania ofertowego w załączeniu.
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 20 wrz 2010 12:32
Data opublikowania: poniedziałek, 27 wrz 2010 13:41
Data przejścia do archiwum: czwartek, 2 gru 2010 08:02
Opublikował(a): Dorota Bogucka
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2204 razy