BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XVII/148/2007

z dnia: 28 grudnia 2007 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych, nie zabudowanych, położonych w Rucianem-Nidzie przy ul. Kasztanowej, stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i w związku z art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych, nie zabudowanych, niżej wymienionych:
- ozn. nr geod. 614, o pow. 382 m2,
- ozn. nr geod. 615, o pow. 628 m2,
położonych w Rucianem-Nidzie przy ul. Kasztanowej, stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x/.
Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg Langex/ Obwieszczenie rozplakatowano dnia 04.01.2008 r.


Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 8 wrz 2010 12:52
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 1559 razy