BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

V/37/2007

z dnia: 31 stycznia 2007 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Kowalik, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.
Na podstawie art. 18 ust.. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej leśnej ozn. nr geod. 172/70, o pow. 3 ha i 1 m2, położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Kowalik, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x/.
Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg Lange


x/ Obwieszczenie rozplakatowano dnia 06.02.2007 r.

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 8 wrz 2010 10:07
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 1770 razy