BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

VIII/30/2003

z dnia: 21 marca 2003r.
w sprawie: określenia liczby licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką na terenie gminy Ruciane-Nida w roku 2004.
Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371 zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 89, poz. 804, Nr 199, poz. 1671) Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:

<
§1


Określa się liczbę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie gminy Ruciane-Nida w roku 2004 na 15 licencji tj. zwiększenie o 5 licencji.

§2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy

§3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Słabek

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 7 wrz 2010 13:27
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1881 razy