BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenie Nr IV/2018 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnai 26 września 2018 r.

w sprawie poparcia zamiaru realizacji przez Dom Kultury w Rucianem-Nidzie operacji pt. "Remont i modernizacja Izby Regionalnej w Wejsunach" polegającej na przebudowie Izby Regionalnej w Wejsunach

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz §   22 ust. 2 pkt 3 Statutu Miasta i Gminy Ruciane-Nida - Uchwała Nr X/46/03 Rady  Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 17 czerwca 2003 roku ( Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. z 2003 r. Nr 114, poz. 1521 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida oświadcza, co następuje:

§1. Rada Miejska Ruciane-Nida popiera zamiar realizacji przez Dom Kultury w Rucianem-Nidzie operacji pt. "Remont i modernizacja Izby Regionalnej w Wejsunach" polegającej na przebudowie Izby Regionalnej w Wejsunach, realizowanej w ramach działania " Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętych PROW na lata 2014 - 2020, typ operacji „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego".

§2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej Ruciane-Nida do niezwłocznego powiadomienia o treści niniejszego oświadczenia:

  1. Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
  2. Domu Kultury w Rucianem-Nidzie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
 
Bogdan Słabek

Data powstania: piątek, 15 lut 2019 10:50
Data opublikowania: piątek, 15 lut 2019 10:53
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1225 razy