BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenie nr I/2015 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 28 października 2015 r.

w sprawie skierowania wniosku do Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o zmianę regulacji dotyczących Obszarów Chronionego Krajobrazu znajdujących się na terenie gminy Ruciane-Nida.

Na podstawie § 22 ust. 2 pkt. 3 Statutu Miasta i Gminy Ruciane-Nida (Dz.Urz. Woj. Warm.-Maz.2003.114.1521 z późń. zm.), Rada Miejska Ruciane-Nida oświadcza co następuje:
1.  Mając na względzie wpływ dotychczasowych regulacji dotyczących obszarów chronionego krajobrazu znajdujących się na terenie gminy Ruciane-Nida i komplikacje z nich wynikające dla procesów inwestycyjnych prowadzonych przez mieszkańców stwierdzamy, iż istnieje konieczność wystąpienia do Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o zmianę rozporządzeń Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Obszarów Chronionego Krajobrazu położonych w gminie Ruciane-Nida. Proponowane zmiany miałyby na celu ułatwienie przeprowadzania procedur administracyjnych związanych z lokalizacją zabudowy w granicach przedmiotowych obszarów.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Jacek Małż

Data powstania: środa, 9 gru 2015 08:12
Data opublikowania: środa, 9 gru 2015 08:20
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 2020 razy