BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenie Nr I/2013 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 26 lutego 2013 r.

zawierające stanowisko w sprawie lokalizowania wież telefonii komórkowej.
Na podstawie § 22 ust.2 pkt 3 Statutu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, w związku z art. 143 Kodeksu cywilnego - Rada Miejska Ruciane-Nida oświadcza, co następuje:

§ 1
Rada Miejska Ruciane-Nida zajmuje negatywne stanowisko w sprawie lokalizowania na terenie Gminy Ruciane-Nida wież telefonii komórkowej w sąsiedztwie bądź w pobliżu zabudowy mieszkalnej z uwagi na:
  1. potencjalnie negatywne oddziaływanie pola elektromagnetycznego występującego w przestrzeni na gruntach, na których lokalizowane są stacje bazowe telefonii komórkowej.
  2. możliwe naruszanie przez pole elektromagnetyczne lokalizowanych wież granic innych, pozostających w bezpośrednim bądź pośrednim sąsiedztwie lokalizowanej wieży.
§ 2
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do przekazania stanowiska właścicielom działek gruntu nr: 641, 646, 647, użytkownikom wieczystym działek gruntu nr: 645, i 192/312 położonych w Rucianem-Nidzie, Polskiemu Związkowi Działkowców Rodzinne Ogrody Działkowe "RELAKS" w Rucianem-Nidzie oraz Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Data powstania: wtorek, 5 mar 2013 15:00
Data opublikowania: wtorek, 5 mar 2013 15:06
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2686 razy