BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OŚWIADCZENIE NR II/2015 RADY MIEJSKIEJ RUCIANE-NIDA 16 grudnia 2015 r.

w sprawie powierzenia spółce pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie zadania własnego Gminy Ruciane-Nida w zakresie gospodarki odpadami.

Na podstawie § 22 ust. 2 pkt. 3 Uchwały Nr X/46/03 Rady Miejskiej w Rucianem – Nidzie z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Ruciane-Nida (Dz.Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego z 2003 r. Nr 114, poz. 1521 z późn. zm.) - Rada Miejska Ruciane-Nida oświadcza, co następuje:

1.

Rada Miejska Ruciane - Nida wyraża pozytywne stanowisko wobec działań Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida w przedmiocie złożenia oświadczenia o bezskuteczności umowy wykonawczej z dnia  5 czerwca 2012 r.  zawartej m.in. pomiędzy Gminą Ruciane - Nida, a Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie.

2.

Stanowisko Rady Miejskiej Ruciane - Nida – Przewodniczący Rady Miejskiej przekaże  Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane – Nida .

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Jacek Małż

Data powstania: środa, 23 gru 2015 14:11
Data opublikowania: środa, 23 gru 2015 14:15
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 2087 razy