BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenie Nr III/2013 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 30 października 2013 r.

w sprawie poparcia stanowiska dotyczącego uwzględnienia osi priorytetowej dla Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego i komponencie regionalnym EFS dla Warmii i Mazur.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz § 22 ust.2 pkt 3 Statutu Miasta i Gminy Ruciane-Nida - Uchwała Nr X/46/03 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 17 czerwca 2003 roku (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. z 2003r. Nr 114, poz. 1521 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida oświadcza, co następuje:

§ 1
Rada Miejska Ruciane-Nida popiera stanowisko Lokalnych Grup Rybackich oraz Lokalnych Grup Działania Warmii i Mazur z dnia 26 września 2013r.roku dotyczące uwzględnienia przez władze województwa osi priorytetowej dla Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego i komponencie regionalnym EFS na lata 2014-2020 dla Warmii i Mazur, o treści stanowiącej załącznik do niniejszego oświadczenia.

§ 2
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej Ruciane-Nida do niezwłocznego powiadomienia o treści niniejszego oświadczenia
  1. Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
  2. Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
  3. Lokalnej Grupy Działania "Mazurskie Morze".


Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Data powstania: piątek, 3 sty 2014 07:11
Data opublikowania: piątek, 3 sty 2014 07:28
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2346 razy