BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

DEKLARACJA NR 1/2017 RADY MIEJSKIEJ RUCIANE-NIDA z dnia 6 września 2017 r.

zamiaru włączenia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie do istniejącego Zespołu Szkół Samorządowych.

Na podstawie § 22 ust. 2 pkt 2 Uchwały Nr X/46/03 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Ruciane-Nida (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2003 r. Nr 114, poz. 1521 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida deklaruje, że:

 

1.  Z dniem 1 września 2019 roku zamierza się włączyć Szkołę Podstawową Nr 1 w Rucianem-Nidzie do istniejącego Zespołu Szkół Samorządowych im. Agnieszki Osieckiej w Rucianem-Nidzie działającego na podstawie Uchwały Nr XLI/19/2002 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Samorządowych.

2.  W skład Zespołu Szkół Samorządowych im. Agnieszki Osieckiej w Rucianem-Nidzie, ul. Gałczyńskiego 2, ul. Gałczyńskiego 2a będą wchodzić:
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rucianem-Nidzie,
- Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Samorządowych im. Agnieszki Osieckiej w Rucianem-Nidzie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Słabek

Data powstania: czwartek, 21 wrz 2017 09:48
Data opublikowania: czwartek, 21 wrz 2017 09:51
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1587 razy