BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenie Nr I/2013 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 26 lutego 2013 r.

wtorek, 5 mar 2013 15:00
zawierające stanowisko w sprawie lokalizowania wież telefonii komórkowej.

Oświadczenie Nr II/2013 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 27 marca 2013 r.

czwartek, 25 kwi 2013 12:37
w sprawie zapowiedzianego wyłączenia z eksploatacji linii kolejowej nr 219 Olsztyn-Ełk na odcinku Szczytno-Ełk.

Oświadczenie Nr III/2013 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 30 października 2013 r.

piątek, 3 sty 2014 07:11
w sprawie poparcia stanowiska dotyczącego uwzględnienia osi priorytetowej dla Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego i komponencie regionalnym EFS dla Warmii i Mazur.

Oświadczenie nr IV/2014

poniedziałek, 28 kwi 2014 11:39
w sprawie włączenia terenu Gminy Ruciane-Nida do strefy przygranicznej objętej zasadami małego ruchu granicznego.

Oświadczenie nr V/2014

poniedziałek, 28 kwi 2014 11:44
w sprawie udzielenia poparcia dla utworzenia obszaru ochrony uzdrowiskowej na terenie Gminy Piecki.

Oświadczenie nr I/2015 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 28 października 2015 r.

środa, 9 gru 2015 08:12
w sprawie skierowania wniosku do Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o zmianę regulacji dotyczących Obszarów Chronionego Krajobrazu znajdujących się na terenie gminy Ruciane-Nida.

OŚWIADCZENIE NR II/2015 RADY MIEJSKIEJ RUCIANE-NIDA 16 grudnia 2015 r.

środa, 23 gru 2015 14:11
w sprawie powierzenia spółce pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie zadania własnego Gminy Ruciane-Nida w zakresie gospodarki odpadami.

OŚWIADCZENIE NR III/2015 RADY MIEJSKIEJ RUCIANE-NIDA 16 grudnia 2015 r.

środa, 23 gru 2015 14:11
w sprawie poparcia inicjatywy pn. "Przystanek: PLAŻA W WOJNOWIE, czyli Wojnowianie na rzecz ograniczenia antropopresji turystycznej".

DEKLARACJA NR 1/2017 RADY MIEJSKIEJ RUCIANE-NIDA z dnia 6 września 2017 r.

czwartek, 21 wrz 2017 09:48
zamiaru włączenia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie do istniejącego Zespołu Szkół Samorządowych.

OŚWIADCZENIE NR I/2017 RADY MIEJSKIEJ RUCIANE-NIDA z dnia 25 października 2017 r.

środa, 22 lis 2017 10:53
w sprawie stanowiska popierającego planowaną reaktywację dawnego ośrodka wypoczynkowego "Perła Jezior" oraz przekształcenia go w nowoczesny ośrodek szkoleniowo - wypoczynkowy "Leśna Perła Jezior".

Oświadczenie Nr IV/2018 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnai 26 września 2018 r.

piątek, 15 lut 2019 10:50
w sprawie poparcia zamiaru realizacji przez Dom Kultury w Rucianem-Nidzie operacji pt. "Remont i modernizacja Izby Regionalnej w Wejsunach" polegającej na przebudowie Izby Regionalnej w Wejsunach