BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-532/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 25 listopada 2013 r.

piątek, 21 lut 2014 14:47
w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Rucianego-Nidy projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok.

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-533/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 25 listopada 2013 r.

piątek, 21 lut 2014 14:49
w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Rucianego-Nidy projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022.

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-123/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 10 lutego 2014 r.

piątek, 21 lut 2014 14:49
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Ruciane-Nida, na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022 oraz uchwały budżetowej na rok 2014.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy za I kwartał 2014 roku

środa, 30 kwi 2014 13:42

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-391/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 1 września 2014 r.

czwartek, 18 wrz 2014 11:42
w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 roku.

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-601/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 1 grudnia 2014 r.

środa, 3 gru 2014 14:38
w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Ruciane-Nida kredytu w kwocie 1 770 000,00 zł

Uchwała Nr RIO.VIII.0120-128/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 2 kwietnia 2015 r.

środa, 22 kwi 2015 10:28
w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ruciane-Nida za 2014 rok.