BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2011

środa, 9 mar 2011 12:16
Uchwała Nr V/13/2011 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ruciane-Nida na 2011 r.

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-558/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 2 września 2011 r.

poniedziałek, 11 mar 2013 07:40
w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2011 roku.

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-237/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 10 kwietnia 2012 r.

poniedziałek, 11 mar 2013 07:45
w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Ruciane-Nida sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ruciane-Nida za rok 2011.