BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja dotycząca roku budżetowego 2020

czwartek, 24 cze 2021 13:32

Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2020 r.

wtorek, 16 lut 2021 14:26

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2020 r.

czwartek, 22 paź 2020 10:38

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2020 r.

czwartek, 22 paź 2020 10:34

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-421/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 6 października 2020 r.

poniedziałek, 12 paź 2020 12:16
w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku.

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-420/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 7 października 2020 r.

poniedziałek, 12 paź 2020 12:07
w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Ruciane - Nida kredytu w wysokości 3.300.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-490/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 18 listopada 2019r.

poniedziałek, 25 lis 2019 12:56

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-491/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 18 listopada 2019r.

poniedziałek, 25 lis 2019 13:27

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-29/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 17 stycznia 2020r.

poniedziałek, 27 sty 2020 09:38

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-165/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 15 kwietnia 2020 r.

czwartek, 14 maj 2020 11:29
w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ruciane-Nida za 2019 rok.

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2020 r.

czwartek, 14 maj 2020 11:46