BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-743/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 4 grudnia 2012 r.

czwartek, 7 mar 2013 15:45
w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Rucianego-Nidy projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021.

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-744/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 4 grudnia 2012 r.

czwartek, 7 mar 2013 15:49
w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Rucianego-Nidy projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok.

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-98/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 29 stycznia 2013 r.

czwartek, 7 mar 2013 15:51
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Ruciane-Nida, na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021 oraz uchwały budżetowej na rok 2013.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy za I kwartał 2013 roku

środa, 8 maj 2013 14:26

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy za II kwartał 2013 roku

poniedziałek, 12 sie 2013 16:13

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-430/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 29 sierpnia 2013 r.

poniedziałek, 23 wrz 2013 16:08
w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013 roku.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy za III kwartał 2013 roku

wtorek, 17 gru 2013 09:59

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy za IV kwartał 2013 roku

piątek, 21 lut 2014 13:50

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-159/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 1 kwietnia 2014 r.

środa, 30 kwi 2014 13:34
w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ruciane-Nida za 2013 rok.