BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr RIO.VIII.0120-454/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 16 listopada 2016 r.

wtorek, 22 lis 2016 13:25
w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok.

Uchwała Nr RIO.VIII.0120-455/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 16 listopada 2016 r.

wtorek, 22 lis 2016 13:29
w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025.

Uchwała Nr RIO.VIII.0120-456/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 16 listopada 2016 r.

wtorek, 22 lis 2016 13:36
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Ruciane-Nida na 2017 rok.

Uchwała Nr RIO.VIII.0120-18/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 13 stycznia 2017 r.

wtorek, 24 sty 2017 12:30
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Ruciane-Nida na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025 oraz uchwały budżetowej na rok 2017.

Uchwała Nr RIO.VIII.0120-19/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 13 stycznia 2017 r.

wtorek, 24 sty 2017 12:41
w spawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Ruciane-Nida na 2017 rok.

Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2017 r.

środa, 26 kwi 2017 15:23

Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2017 r.

czwartek, 17 sie 2017 13:09

Uchwała Nr 409/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 30 sierpnia 2017 r.

wtorek, 5 wrz 2017 13:38
w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku.

Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2017 r.

poniedziałek, 30 paź 2017 13:49

Informacja o wykonaniu budżetu za IV kwartał 2017 r.

poniedziałek, 26 lut 2018 14:03

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-204/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 9 kwietnia 2018 r.

poniedziałek, 16 kwi 2018 14:53
w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ruciane-Nida za 2017 r.