BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr RIO.VIII.0120-485/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 25 listopada 2015 r.

czwartek, 3 gru 2015 13:46
w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida projekcie uchwały budżetowej na 2016 r.

Uchwała Nr RIO.VIII.0120-486/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 25 listopada 2015 r.

czwartek, 3 gru 2015 13:55
w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026.

Uchwała XVII/140/2015 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 16 grudnia 2015 r.

środa, 3 lut 2016 13:59
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ruciane-Nida na 2016 r.

Uchwała Nr RIO.VIII.0120-46/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 18 stycznia 2016 r.

czwartek, 28 sty 2016 11:03
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Ruciane-Nida na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025 oraz uchwały budżetowej na rok 2016.

Uchwała Nr RIO.VIII.0120-103/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 2 lutego 2016 r.

środa, 3 lut 2016 14:03
w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Ruciane-Nida kredytu w kwocie 2.914.860,00 zł

Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2016 r.

piątek, 6 maj 2016 13:49

Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2016 r.

środa, 3 sie 2016 11:44

Uchwała Nr RIO.VIII.0120-365/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 23 sierpnia 2016 r.

wtorek, 30 sie 2016 09:16
w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku.

Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2016 r.

poniedziałek, 24 paź 2016 15:19

Informacja o wykonaniu budżetu za IV kwartał 2016 r.

piątek, 24 mar 2017 10:02

Uchwała Nr RIO.VIII.0120-129/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 21 marca 2017 r.

piątek, 24 mar 2017 10:04
w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ruciane-Nida za 2016 rok