BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2012

poniedziałek, 23 sty 2012 11:35
Uchwała Nr XVI/79/2011 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ruciane-Nida na 2012 r.

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-821/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 12 grudnia 2011 r.

niedziela, 10 mar 2013 23:48
w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Rucianego-Nidy projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2019.

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-822/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 12 grudnia 2011 r.

niedziela, 10 mar 2013 23:54
w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Rucianego-Nidy projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok.

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-116/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 31 stycznia 2012 r.

poniedziałek, 11 mar 2013 00:00
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Ruciane-Nida, na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2019 oraz uchwały budżetowej na rok 2012.

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-482/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 3 września 2012 r.

poniedziałek, 11 mar 2013 00:07
w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 roku.

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-190/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 4 kwietnia 2013 r.

poniedziałek, 8 kwi 2013 09:54
w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Rucianego-Nidy sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ruciane-Nida za 2012 rok.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy za I kwartał 2012 roku

środa, 8 maj 2013 14:31

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy za II kwartał 2012 roku

środa, 8 maj 2013 14:33

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy za III kwartał 2012 roku

środa, 8 maj 2013 14:34

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy za IV kwartał 2012 roku

środa, 8 maj 2013 14:35

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-307/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 23 maja 2013 r.

poniedziałek, 23 wrz 2013 16:18
w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Ruciane-Nida w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.