BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2023 r.

piątek, 21 kwi 2023 10:55

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-34/23 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 13 stycznia 2023 r.

wtorek, 17 sty 2023 13:43
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Ruciane - Nida na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2028 oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Ruciane - Nida.

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-457/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 21 listopada 2022 r.

poniedziałek, 28 lis 2022 14:14
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Ruciane-Nida na 2023 rok.

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-456/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 21 listopada 2022 r.

poniedziałek, 28 lis 2022 14:11
w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok.

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-455/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 21 listopada 2022 r.

poniedziałek, 28 lis 2022 14:04
w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane - Nida na lata 2023-2028.