BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zestawienie zmian w funduszu UMiG za 2023 r.

piątek, 19 kwi 2024 07:58

Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa za 2023 r.

piątek, 19 kwi 2024 07:57

Rachunek zysków i strat UMiG za 2023 r.

piątek, 19 kwi 2024 07:56

Łączny rachunek zysków i strat za 2023 r.

piątek, 19 kwi 2024 07:54

Łączny bilans jednostek budżetowych za 2023 r.

piątek, 19 kwi 2024 07:52

Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2023 r.

piątek, 19 kwi 2024 07:51

Informacja dodatkowa UMiG za 2023 r.

piątek, 19 kwi 2024 07:50

Informacja dodatkowa Gmina Ruciane - Nida za 2023 r.

piątek, 19 kwi 2024 07:49

Bilans z wykonania budżetu gminy Ruciane - Nida za 2023 r.

piątek, 19 kwi 2024 07:45

Bilans jednostki budżetowej UMiG za 2023 r.

piątek, 19 kwi 2024 07:41