BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 01 września 2015

Wiadomości

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 02 września 2015

Wiadomości

Ogłoszenie o publicznym przetargu ustnym nieograniczonym

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o publicznym przetargu ustnym nieograniczonym - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie 66/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 19.08.2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie 66/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 19.08.2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 04 września 2015

Wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

IX/55/2015 z dnia 27 maja 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

IX/56/2015 z dnia 27 maja 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 07 września 2015

Wiadomości

Wyniki Referendum Ogólnokrajowego na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki Referendum Ogólnokrajowego na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 08 września 2015

Wiadomości

OBWIESZCZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 09 września 2015

Wiadomości

I N F O R M A C J A

Dodanie nowej wiadomości: I N F O R M A C J A - [Wszystkie zmiany]

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO TREŚCI SIWZ

Dodanie nowej wiadomości: ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO TREŚCI SIWZ - [Wszystkie zmiany]

K O M U N I K A T

Dodanie nowej wiadomości: K O M U N I K A T - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr RIO.VIII.0120-376/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 3 września 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr RIO.VIII.0120-376/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 3 września 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 10 września 2015

Wiadomości

Inspekcja Weterynaryjna Ostrzega - AFS

Dodanie nowej wiadomości: Inspekcja Weterynaryjna Ostrzega - AFS - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

P R O T O K O Ł Nr 50/2014 z obrad L sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu 25 czerwca 2014r

Dodanie nowej wiadomości: P R O T O K O Ł Nr 50/2014 z obrad L sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu 25 czerwca 2014r - [Wszystkie zmiany]

O B W I E S Z C Z E N I E

Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E - [Wszystkie zmiany]

P R O T O K O Ł Nr 51/2014 z obrad LI sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu 21 sierpnia 2014r

Dodanie nowej wiadomości: P R O T O K O Ł Nr 51/2014 z obrad LI sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu 21 sierpnia 2014r - [Wszystkie zmiany]

P R O T O K O Ł Nr 52/2014 z obrad LII sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu 24 września 2014r

Dodanie nowej wiadomości: P R O T O K O Ł Nr 52/2014 z obrad LII sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu 24 września 2014r - [Wszystkie zmiany]

P R O T O K O Ł Nr 53/2014 z obrad LIII sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu 30 października 2014r

Dodanie nowej wiadomości: P R O T O K O Ł Nr 53/2014 z obrad LIII sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu 30 października 2014r - [Wszystkie zmiany]

P R O T O K O Ł Nr 1/2014 z obrad I sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu 1 grudnia 2014r

Dodanie nowej wiadomości: P R O T O K O Ł Nr 1/2014 z obrad I sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu 1 grudnia 2014r - [Wszystkie zmiany]

P R O T O K O Ł Nr 2/2014 z obrad II sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu 8 grudnia 2014r

Dodanie nowej wiadomości: P R O T O K O Ł Nr 2/2014 z obrad II sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu 8 grudnia 2014r - [Wszystkie zmiany]

P R O T O K O Ł Nr 3/2014 z obrad I nadzwyczajnej (III kolejnej) sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu 16 grudnia 2014r.

Dodanie nowej wiadomości: P R O T O K O Ł Nr 3/2014 z obrad I nadzwyczajnej (III kolejnej) sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu 16 grudnia 2014r. - [Wszystkie zmiany]

P R O T O K O Ł Nr 4/2014 z obrad IV sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu 30 grudnia 2014r

Dodanie nowej wiadomości: P R O T O K O Ł Nr 4/2014 z obrad IV sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu 30 grudnia 2014r - [Wszystkie zmiany]

P R O T O K O Ł Nr 5/2015 z obrad V sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu 30 stycznia 2015r

Dodanie nowej wiadomości: P R O T O K O Ł Nr 5/2015 z obrad V sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu 30 stycznia 2015r - [Wszystkie zmiany]

P R O T O K O Ł Nr 6/2015 z obrad VI sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu 20 lutego 2015r.

Dodanie nowej wiadomości: P R O T O K O Ł Nr 6/2015 z obrad VI sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu 20 lutego 2015r. - [Wszystkie zmiany]

P R O T O K O Ł Nr 7/2015 z obrad VII sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu 26 marca 2015r.

Dodanie nowej wiadomości: P R O T O K O Ł Nr 7/2015 z obrad VII sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu 26 marca 2015r. - [Wszystkie zmiany]

P R O T O K O Ł Nr 8/2015 z obrad VIII sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu 29 kwietnia 2015r.

Dodanie nowej wiadomości: P R O T O K O Ł Nr 8/2015 z obrad VIII sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu 29 kwietnia 2015r. - [Wszystkie zmiany]

P R O T O K O Ł Nr 9/2015 z obrad IX sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu 27 maja 2015r.

Dodanie nowej wiadomości: P R O T O K O Ł Nr 9/2015 z obrad IX sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu 27 maja 2015r. - [Wszystkie zmiany]

P R O T O K O Ł Nr 10/2015 z obrad X sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu 24 czerwca 2015r.

Dodanie nowej wiadomości: P R O T O K O Ł Nr 10/2015 z obrad X sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu 24 czerwca 2015r. - [Wszystkie zmiany]

P R O T O K O Ł Nr 11/2015 z obrad II nadzwyczajnej (XI kolejnej) sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu 15 lipca 2015r.

Dodanie nowej wiadomości: P R O T O K O Ł Nr 11/2015 z obrad II nadzwyczajnej (XI kolejnej) sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu 15 lipca 2015r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 11 września 2015

Wiadomości

Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie z dnia 8 września 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie z dnia 8 września 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 14 września 2015

Wiadomości

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 15 września 2015

Wiadomości

OGŁOSZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Uznanie ojcostwa

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Zmiana imienia i nazwiska

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

środa, 16 września 2015

Wiadomości

INFORMACJA

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 17 września 2015

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O SESJI - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 18 września 2015

Wiadomości

Ogłoszenie II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 22 września 2015

Wiadomości

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 23 września 2015

Wiadomości

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 11.09.2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 11.09.2015 r. - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 23 września 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 23 września 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian