BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Zmiana imienia i nazwiska

Miejsce załatwienia sprawy

URZĄD MIASTA I GMINY RUCIANE-NIDA
al. Wczasów 4
12-220 Ruciane - Nida
URZĄD STANU CYWILNEGO
Pokój nr 6
tel. 0 87 42 54 433

Wymagane dokumenty

1.wniosek o zmianę imienia lub nazwiska
2.dowód osobisty
3.zgoda drugiego rodzica małoletniego ,jeżeli wniosek składa jeden z nich oraz zgoda dziecka jeżeli ukończyło 13 lat. Jeżeli rodzic pozbawiony jest władzy rodzicielskiej należy dostarczyć orzeczenie sądu.
4.opłata skarbowa

Gdzie odebrać formularze:

URZĄD MIASTA I GMINY RUCIANE-NIDA
al. Wczasów 4
12-220 Ruciane - Nida
URZĄD STANU CYWILNEGO
Pokój nr 6
tel. 0 87 42 54 433

Opłaty:

1.Decyzja w/s zmiany imienia lub nazwiska -37 zł

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Niezwłocznie

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Warmińsko-mazurskiego w Olsztynie za pośrednictwem kierownika USC w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Inne wskazówki, uwagi:

1.Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika USC. Osoby zamieszkałe za granicą mogą złożyć wniosek za pośrednictwem konsula. RP.
2.Zmiany imienia lub nazwisko można dokonać wyłącznie z ważnych powodów
3.Nie można zmienić nazwiska na nazwisko historyczne, chyba że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada członków rodziny o tym nazwisku.
4.W przypadku zmiany imienia lub nazwiska każdy ze współmałżonków musi złożyć osobny wniosek wraz z załącznikami.
5.Jeżeli zmiana nazwiska ma objąć dziecko które ukończyło 13 lat- potrzebna jest jego zgoda.
6.Zmiana imienia lub nazwiska małoletniego dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej następuje po uzyskaniu zgody sądu.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 października 2008 o zmianie imion i nazwisk (Dz>U.Nr 220, poz.1414 ze zm.)

Opracował

Agnieszka Miszczuk

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Agnieszka Miszczuk

Data sporządzenia

wtorek, 15 wrz 2015 09:11

Data zatwierdzenia

wtorek, 15 wrz 2015 09:13
Data dodania: wtorek, 15 wrz 2015 09:11
Data upublicznienia: wtorek, 15 wrz 2015 09:13
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1049 razy