BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Zaświadczenie do ślubu konkordatowego

Miejsce załatwienia sprawy

URZĄD MIASTA I GMINY RUCIANE-NIDA
al. Wczasów 4
12-220 Ruciane - Nida
URZĄD STANU CYWILNEGO
Pokój nr 6
tel. 0 87 42 54 433

Wymagane dokumenty

1.Dokument tożsamości (dowód osobisty , paszport),
2.Nupturienci składają osobiście pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o okolicznościach wyłączających zawarcie małżeństwa,
3.Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
Jeżeli akty urodzenia nupturientów nie są sporządzone w USC Ruciane-Nida –wówczas kierownik USC wystąpi o ich uzyskanie. Podpisanie zapewnienia może nastąpić po otrzymaniu aktów urodzenia.

Gdzie odebrać formularze:

URZĄD MIASTA I GMINY RUCIANE-NIDA
al. Wczasów 4
12-220 Ruciane - Nida
URZĄD STANU CYWILNEGO
Pokój nr 6
tel. 0 87 42 54 433

Opłaty:

84zł - za sporządzenie aktu małżeństwa

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

-niezwłocznie
-zaświadczenie jest ważne 6 m-cy od dnia wydania

Inne wskazówki, uwagi:

1. Zaświadczenie do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej wydaje wybrany przez nupturientów kierownik USC,
2. Opłatę skarbową należy wnieść do urzędu, który będzie sporządzał akt małżeństwa,
3. W terminie 5 dni duchowny powinien przekazać dokumenty stanowiące podstawę sporządzenia aktu małżeństwa kierownikowi USC. Jeżeli termin ten nie zostanie zachowany kierownik odmawia sporządzenia aktu małżeństwa.

Podstawa prawna:

-art.1-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy(Dz.U. z dnia 11 lipca 2012r, poz.788 ze zm.
-ustawa z dnia 28 listopada 2014r Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.z 2014r., poz.1741 ze zm.)

Opracował

Agnieszka Miszczuk

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Agnieszka Miszczuk

Data sporządzenia

wtorek, 15 wrz 2015 08:44

Data zatwierdzenia

wtorek, 15 wrz 2015 08:46
Data dodania: wtorek, 15 wrz 2015 08:44
Data upublicznienia: wtorek, 15 wrz 2015 08:46
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1013 razy