BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Uznanie ojcostwa

Miejsce załatwienia sprawy

URZĄD MIASTA I GMINY RUCIANE-NIDA
al. Wczasów 4
12-220 Ruciane - Nida
URZĄD STANU CYWILNEGO
Pokój nr 6
tel. 0 87 42 54 433

Wymagane dokumenty

1.dowód osobisty lub paszport matki
2.dowód osobisty lub paszport ojca

Gdzie odebrać formularze:

URZĄD MIASTA I GMINY RUCIANE-NIDA
al. Wczasów 4
12-220 Ruciane - Nida
URZĄD STANU CYWILNEGO
Pokój nr 6
tel. 0 87 42 54 433

Opłaty:

Zwolnione z opłaty skarbowej.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Zmiana zostaje naniesiona niezwłocznie.

Inne wskazówki, uwagi:

Uznanie ojcostwa może nastąpić w następujących przypadkach:
-jeżeli dziecko nie jest urodzone z małżeństwa,
-jeżeli nie zachodzi domniemanie że ojcem dziecka jest mąż matki, czyli po upływie 300 dni od zgonu bądź od daty uprawomocnienia się orzeczenia ustalającego ustanie lub unieważnienie małżeństwa,
-jeżeli zostało wydane orzeczenie sądu, że mąż matki nie jest ojcem dziecka,
-jeżeli pochodzenie dziecka nie zostało wcześniej ustalone, czy to poprzez uznanie ojcostwa, czy też w postępowaniu przed sądem opiekuńczym,
-jeżeli nie toczy się przed sądem opiekuńczym żadne postępowanie mające na celu ustalenie pochodzenia dziecka,
-jeżeli w żadnym urzędzie stanu cywilnego nie odmówiono przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa.
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa składa się przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego (w każdym USC) albo przed sądem opiekuńczym, lub przed konsulem.
Jeżeli w chwili uznania dziecko skończyło 13 lat- potrzebna jest jego zgoda.
Uznać dziecko może każdy mężczyzna bez względu na jego stan cywilny, mający pełną zdolność do czynności prawnych.

Podstawa prawna:

-Ustawa z dnia 25 lutego 1964r Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z dn. 11 lipca 2012r. poz.788)
-Ustawa z dnia 28 listopada 2014r Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014r., poz.1741 ze zm.)

Opracował

Agnieszka Miszczuk

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Agnieszka Miszczuk

Data sporządzenia

wtorek, 15 wrz 2015 08:29

Data zatwierdzenia

wtorek, 15 wrz 2015 08:32
Data dodania: wtorek, 15 wrz 2015 08:29
Data upublicznienia: wtorek, 15 wrz 2015 08:32
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1021 razy