BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

piątek, 06 maja 2022

Wiadomości

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 09 maja 2022

Wiadomości

Bilans jednostki budżetowej UMiG za 2021r.

Dodanie nowej wiadomości: Bilans jednostki budżetowej UMiG za 2021r. - [Wszystkie zmiany]

Bilans z wykonania budżetu za 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Bilans z wykonania budżetu za 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja dodatkowa Gmina Ruciane - Nida za 2021r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja dodatkowa Gmina Ruciane - Nida za 2021r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja dodatkowa UMiG za 2021r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja dodatkowa UMiG za 2021r. - [Wszystkie zmiany]

Łączne zestawienie zmian w funduszu za 2021r.

Dodanie nowej wiadomości: Łączne zestawienie zmian w funduszu za 2021r. - [Wszystkie zmiany]

Łączny bilans jednostek budżetowych za 2021r.

Dodanie nowej wiadomości: Łączny bilans jednostek budżetowych za 2021r. - [Wszystkie zmiany]

Łączny rachunek zysków i strat za 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Łączny rachunek zysków i strat za 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Rachunek zysków i strat UMiG za 2021r.

Dodanie nowej wiadomości: Rachunek zysków i strat UMiG za 2021r. - [Wszystkie zmiany]

Zestawienie zmian w funduszu UMiG za 2021r.

Dodanie nowej wiadomości: Zestawienie zmian w funduszu UMiG za 2021r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 10 maja 2022

Wiadomości

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane-Nida - ul. Leśna

Dodanie nowej wiadomości: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane-Nida - ul. Leśna - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 11 maja 2022

Wiadomości

Wniosek na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art. 241 Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 2052)

Dodanie nowej wiadomości: Wniosek na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art. 241 Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 2052) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 16 maja 2022

Wiadomości

Informacja

Dodanie nowej wiadomości: Informacja - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 17 maja 2022

Wiadomości

Informacja

Dodanie nowej wiadomości: Informacja - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do składania ofert

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do składania ofert - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 18 maja 2022

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 20 maja 2022

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O SESJI - [Wszystkie zmiany]

​Sprawozdania z realizacji Programu współpracy gminy Ruciane - Nida z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: ​Sprawozdania z realizacji Programu współpracy gminy Ruciane - Nida z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie V publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie V publicznego przetargu ustnego nieograniczonego - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie IV publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie IV publicznego przetargu ustnego nieograniczonego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 23 maja 2022

Wiadomości

Ocena jakości wody z wodociągu publicznego Wejsuny gm. Ruciane - Nida z dnia 16.05.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Ocena jakości wody z wodociągu publicznego Wejsuny gm. Ruciane - Nida z dnia 16.05.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Ocena jakości wody z wodociągu publicznego Nida gm. Ruciane - Nida z dnia 16.05.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Ocena jakości wody z wodociągu publicznego Nida gm. Ruciane - Nida z dnia 16.05.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Zakup i dostawa 27 laptopów w ramach projektu grantowego pn: ,,Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR"

Dodanie nowej wiadomości: Zakup i dostawa 27 laptopów w ramach projektu grantowego pn: ,,Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR" - [Wszystkie zmiany]

Zakup i dostawa 27 laptopów w ramach projektu grantowego pn: ,,Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR"

Dodanie nowej wiadomości: Zakup i dostawa 27 laptopów w ramach projektu grantowego pn: ,,Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 25 maja 2022

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 27 maja 2022

Wiadomości

Sesja LIII Rady Miejskiej Ruciane - Nida z dnia 25 maja 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sesja LIII Rady Miejskiej Ruciane - Nida z dnia 25 maja 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 31 maja 2022

Wiadomości

Obowiązek złożenia deklaracji źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach.

Dodanie nowej wiadomości: Obowiązek złożenia deklaracji źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach. - [Wszystkie zmiany]

Informacja dotycząca roku budżetowego 2021

Dodanie nowej wiadomości: Informacja dotycząca roku budżetowego 2021 - [Wszystkie zmiany]

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2021 roku udzielono pomocy publicznej.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2021 roku udzielono pomocy publicznej. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian