BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 43/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida

z dnia: 06 maja 2022 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym
(t.j.: Dz. U. 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583) oraz §13a uchwały Nr XLVII/407/2021 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ruciane-Nida na 2022 rok – zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Dokonać zmian w budżecie Gminy Ruciane - Nida na 2022 rok w następującym zakresie:

1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 170.737,09 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę: 170.737,09 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem – 45.331.336,49 zł w tym:

Dochody majątkowe            11.332.494,57 zł

Dochody bieżące                  33.998.841,92 zł

 

2) Plan wydatków ogółem – 46.317.931,81 zł w tym:

Wydatki majątkowe           13.616.094,27 zł

Wydatki bieżące                   32.701.837,54 zł

 

§ 3.

Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Ruciane-Nida

/-/Piotr Ryszard Feliński

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 11 maj 2022 10:06
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 198 razy