BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 50/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida

z dnia: 26 maja 2022 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym
(t.j.: Dz. U. 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583) oraz §13a uchwały Nr XLVII/407/2021 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ruciane-Nida na 2022 rok – zarządzam, co następuje:

 

§1.

Dokonać zmian w budżecie Gminy Ruciane - Nida na 2022 rok w następującym zakresie:


  • Zwiększa się plan dochodów o kwotę 256.282,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
    do niniejszego zarządzenia,
  • Zwiększa się plan wydatków o kwotę: 256.282,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
    do niniejszego zarządzenia.

§2.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:


  • Plan dochodów ogółem – 45.825.773,17 zł w tym:

Dochody majątkowe  11.332.494,57 zł

Dochody bieżące  34.493.278,60 zł


  • Plan wydatków ogółem – 46.812.368,49 zł w tym:

Wydatki majątkowe  13.616.094,27 zł

Wydatki bieżące  33.196.274,22 zł

§3.

Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Ruciane-Nida

/-/Piotr Ryszard Feliński

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 31 maj 2022 13:32
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 65 razy