BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja

o wynikach I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze informatyka w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

W wyniku weryfikacji złożonych dokumentów aplikacyjnych Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 34/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z 22.04.2022 r., w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze informatyka w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, podaje do publicznej wiadomości wyniki I etapu naboru.

W toku naboru w ustalonym terminie do 13.05.2022 roku, wpłynęły dwie oferty.
W wyniku weryfikacji złożonych dokumentów aplikacyjnych Komisja Konkursowa informuje, iż do II etapu konkursu zakwalifikowały się niżej wymienione osoby:

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

Jakub Marcin Cwalina

Ruciane – Nida

Jacek Miller

Ruciane – Nida

 

 

Przewodnicząca Komisji

/-/Danuta Kowalewska

Informację zamieszczono na tablicy informacyjnej w UMiG Ruciane - Nida, Al. Wczasów 4 oraz podano do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.ruciane-nida.pl

 

Data powstania: poniedziałek, 16 maj 2022 11:08
Data opublikowania: poniedziałek, 16 maj 2022 11:16
Data przejścia do archiwum: piątek, 1 lip 2022 10:54
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 148 razy