BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Przewodnicząca                                                

Rady Miejskiej Ruciane - Nida                       

RO.RM. 0002.05.2022                  

                                                              

                                                                                                                   

 

 

                                                                                                   Ruciane -  Nida, 18  maja 2022 r.   

                                                                                                                                       

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zwołuję na dzień: 

25 maja 2022 r. (środa) o godz.1400

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane - Nida

LIII sesję Rady Miejskiej.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad LIII sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Dokonanie zmian lub uzupełnień w porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida w dniu 27 kwietnia 2022 r.

5. Podjęcie uchwał:

5.1  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane - Nida na lata 2022 – 2028.

5.2  Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2022 r.

5.3 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego  Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2022 r.

5.4 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji projektu z zakresu pomocy społecznej  (pn. Kierunek praca! ze Stowarzyszeniem Kobieta na Plus …..).

5.5 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji projektu z zakresu pomocy społecznej  (pn. Rodzina to siła 2  …).

5.6 Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Miasta i Gminy Ruciane -Nida  w 2022 roku.

5.7 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość – na okres do 3 lat  (nr geod. 671/1 w miejscowości Ruciane – Nida).

5.8 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość – na okres do 3 lat  (część nr geod. 229/308
w miejscowości Ruciane – Nida).

5.9 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas określony powyżej 3 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Ruciane – Nida (część ozn. geod. nr 22 w miejscowości Krzyże).

5.10 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas określony powyżej 3 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Ruciane – Nida (część ozn. geod. nr 94/18 w miejscowości Ruciane - Nida).

5.11 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego,stanowiącego własność  Gminy Ruciane - Nida na rzecz jego najemcy (lokal Nr 35 przy ul. Kwiatowej 7).

5.12 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bezprzetargową prawa własności nieruchomości gruntowej  stanowiącej własność Gminy Ruciane - Nida na rzecz jej użytkownika  wieczystego  (nr geod. 10/3 w obrębie Karwica).

5.13 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ruciane - Nida  (nr geod. 271/2 w obrębie Ukta).

5.14 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej  własność Gminy Ruciane - Nida  (nr geod. 106/3 w obrębie Ruciane – Nida).

5.15 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej  własność Gminy Ruciane - Nida  (nr geod. 227/63 w obrębie Ruciane – Nida).

5.16 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ruciane - Nida  (nr geod. 227/64 w obrębie Ruciane – Nida).

5.17 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ruciane - Nida  (nr geod. 227/65 w obrębie Ruciane – Nida).

5.18 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ruciane - Nida  (nr geod. 227/66 w obrębie Ruciane – Nida).

5.19 Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki  i soboty  przez rolników i ich domowników oraz zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich  domowników na wyznaczonych miejscach.     
5.20 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane - Nida  - ul. Akacjowa, Harcerska, Dybówek.

6. Wnioski, informacje i oświadczenia radnych.

7. Zapytania i wnioski mieszkańców.

8. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.

9. Zamknięcie obrad LIII sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida.

 

                                                                                                                            Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                                                                           Ruciane - Nida

                                                                                                                                 /-/ Agnieszka  Kręciewska

Data powstania: piątek, 20 maj 2022 08:48
Data opublikowania: piątek, 20 maj 2022 09:15
Data przejścia do archiwum: piątek, 10 cze 2022 11:17
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 282 razy