BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

środa, 01 lipca 2015

Wiadomości

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 30 czerwca 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 30 czerwca 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 30.06.2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 30.06.2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 02 lipca 2015

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2014 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe władz Gminy za rok 2014 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 09 lipca 2015

Wiadomości

Sprawozdanie z relacji Programu Współpracy Gminy Ruciane-Nida z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z relacji Programu Współpracy Gminy Ruciane-Nida z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 10 lipca 2015

Wiadomości

OGŁOSZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 13 lipca 2015

Wiadomości

OGŁOSZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 14 lipca 2015

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O SESJI - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 15 lipca 2015

Wiadomości

Wiosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy

Dodanie nowej wiadomości: Wiosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 17 lipca 2015

Wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 20 lipca 2015

Wiadomości

OGŁOSZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe kierowników za 2014 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 21 lipca 2015

Wiadomości

MGOPS - ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: MGOPS - ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Edycja wiadomości Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - [Wszystkie zmiany]

zarządzenie ABI

Dodanie nowej wiadomości: zarządzenie ABI - [Wszystkie zmiany]

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej

Edycja wiadomości Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - [Wszystkie zmiany]

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej

Edycja wiadomości Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - [Wszystkie zmiany]

Zasiłek rodzinny

Edycja wiadomości Zasiłek rodzinny - [Wszystkie zmiany]

Zasiłek pielęgnacyjny

Edycja wiadomości Zasiłek pielęgnacyjny - [Wszystkie zmiany]

Świadczenie pielęgnacyjne

Edycja wiadomości Świadczenie pielęgnacyjne - [Wszystkie zmiany]

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Edycja wiadomości Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - [Wszystkie zmiany]

Osoby sprawujące funkcje:

Edycja wiadomości Osoby sprawujące funkcje: - [Wszystkie zmiany]

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Edycja wiadomości Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 23 lipca 2015

Wiadomości

OBWIESZCZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 24 lipca 2015

Wiadomości

Zgłoszenie kandydatów na członków komisji do spraw referendum

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie kandydatów na członków komisji do spraw referendum - [Wszystkie zmiany]

Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców

Dodanie nowej wiadomości: Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 27 lipca 2015

Wiadomości

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 28 lipca 2015

Wiadomości

P R O T O K Ó Ł

Dodanie nowej wiadomości: P R O T O K Ó Ł - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 29 lipca 2015

Wiadomości

OGŁOSZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 31 lipca 2015

Wiadomości

P R O T O K Ó Ł

Dodanie nowej wiadomości: P R O T O K Ó Ł - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian