BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Przewodniczący Rady Miejskiej Ruciane-Nida OR.0002.7.2015 Ruciane-Nida, 9 lipca 2015r. Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 15 lipca 2015r. (środa) o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida II nadzwyczajną (XI kolejną) sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Proponowany porządek obrad:

 

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2.Wybór sekretarza obrad.

3.Przyjęcie porządku obrad.

4.Podjęcie uchwał w sprawie:

  • zmiany uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej Ewangelickim Domu Opieki BETEZDA w Ukcie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołajkach,

  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2015-2025,

  • dokonania zmian w budżecie Gminy na 2015r.

 

5. Zamknięcie obrad.

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ mgr inż. Jacek Małż

 

 

 

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida do uczestnictwa w obradach.

 

Data powstania: wtorek, 14 lip 2015 07:54
Data opublikowania: wtorek, 14 lip 2015 07:58
Data przejścia do archiwum: piątek, 17 lip 2015 11:47
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 2263 razy