BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ruciane-Nida wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

czwartek, 20 lip 2023 11:35

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane-Nida - ul. Leśna

wtorek, 26 kwi 2022 14:44