BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 04 lutego 2014

Wiadomości

Sprawozdanie (19.12.2013 - 29.01.2014)

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie (19.12.2013 - 29.01.2014) - [Wszystkie zmiany]

Komunikat Komisarza Wyborczego w Olsztynie z dnia 4 lutego 2014 r.

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat Komisarza Wyborczego w Olsztynie z dnia 4 lutego 2014 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 06 lutego 2014

Wiadomości

Wystąpienie pokontrolne RIO Olsztyn z dnia 30 września 2013 r.

Dodanie nowej wiadomości: Wystąpienie pokontrolne RIO Olsztyn z dnia 30 września 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 07 lutego 2014

Wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 10 lutego 2014

Wiadomości

OBWIESZCZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 11 lutego 2014

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 12 lutego 2014

Wiadomości

OBWIESZCZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 14 lutego 2014

Wiadomości

Protokół nr 43/2013 z obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w dniu 19 grudnia 2013 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 43/2013 z obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w dniu 19 grudnia 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 44/2013 z obrad IX nadzwyczajnej (XLIV kolejnej) sesji Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2013 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 44/2013 z obrad IX nadzwyczajnej (XLIV kolejnej) sesji Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja złożona na XLV Sesji Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie w dniu 29.01.2014 r. - radna Teresa Grzęda

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja złożona na XLV Sesji Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie w dniu 29.01.2014 r. - radna Teresa Grzęda - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 17 lutego 2014

Wiadomości

INFORMACJA

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o konsultacjach z mieszkańcami Gminy Ruciane-Nida

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o konsultacjach z mieszkańcami Gminy Ruciane-Nida - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 21 lutego 2014

Wiadomości

OBWIESZCZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy za IV kwartał 2013 roku

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wykonaniu budżetu Gminy za IV kwartał 2013 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 24 lutego 2014

Wiadomości

Uchwała budżetowa na rok 2014

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała budżetowa na rok 2014 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-532/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 25 listopada 2013 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr RIO.VIII-0120-532/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 25 listopada 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-533/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 25 listopada 2013 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr RIO.VIII-0120-533/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 25 listopada 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-123/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 10 lutego 2014 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr RIO.VIII-0120-123/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 10 lutego 2014 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 25 lutego 2014

Wiadomości

OBWIESZCZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 26 lutego 2014

Wiadomości

INFORMACJA

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Informacja

Dodanie nowej wiadomości: Informacja - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 28 lutego 2014

Wiadomości

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAMIESZCZENIE 1 SZT. OGŁOSZENIA INFORMACYJNO – PROMOCYJNEGO PROJEKT

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAMIESZCZENIE 1 SZT. OGŁOSZENIA INFORMACYJNO – PROMOCYJNEGO PROJEKT - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O NABORZE DZIECI 3 – 5 LETNICH DO DODATKOWEJ GRUPY PRZEDSZKOLNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM W RUCIANEM – NIDZIE NA ROK SZKOLNY 2014 / 2015

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O NABORZE DZIECI 3 – 5 LETNICH DO DODATKOWEJ GRUPY PRZEDSZKOLNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM W RUCIANEM – NIDZIE NA ROK SZKOLNY 2014 / 2015 - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian