BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

piątek, 01 grudnia 2023

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 04 grudnia 2023

Wiadomości

Obwieszczenie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 05 grudnia 2023

Wiadomości

Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o negatywnym wyniku przetargu

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o negatywnym wyniku przetargu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 06 grudnia 2023

Wiadomości

ZAPYTANIE OFETROWE

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFETROWE - [Wszystkie zmiany]

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 08 grudnia 2023

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O SESJI - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 11 grudnia 2023

Wiadomości

Informacja o negatywnym wyniku przetargu

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o negatywnym wyniku przetargu - [Wszystkie zmiany]

Informacja o negatywnym wyniku przetargu

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o negatywnym wyniku przetargu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 12 grudnia 2023

Wiadomości

Protokół nr 71/2023 z obrad LXXI sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida w dniu 28 września 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 71/2023 z obrad LXXI sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida w dniu 28 września 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 72/2023 z obrad LXXII sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida w dniu 23 października 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 72/2023 z obrad LXXII sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida w dniu 23 października 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe na dostawę mrożonek - Szkoła Podstawowa nr 2 im. K. I. Gałczyńskiego w Rucianem - Nidzie

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na dostawę mrożonek - Szkoła Podstawowa nr 2 im. K. I. Gałczyńskiego w Rucianem - Nidzie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 14 grudnia 2023

Wiadomości

Informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych

Dodanie nowej wiadomości: Informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych - [Wszystkie zmiany]

Informacje o wyborze wykonawcy zamówienia - Szkoła Podstawowa nr 2 im. K. I. Gałczyńskiego w Rucianem- Nidzie

Dodanie nowej wiadomości: Informacje o wyborze wykonawcy zamówienia - Szkoła Podstawowa nr 2 im. K. I. Gałczyńskiego w Rucianem- Nidzie - [Wszystkie zmiany]

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego 2023

Dodanie nowej wiadomości: Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego 2023 - [Wszystkie zmiany]

Ocena jakości wody z wodociągu publicznego Wejsuny gm. Ruciane - Nida z dnia 07.12.2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Ocena jakości wody z wodociągu publicznego Wejsuny gm. Ruciane - Nida z dnia 07.12.2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Ocena jakości wody z wodociągu publicznego Wejsuny gm. Ruciane - Nida z dnia 12.12.2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Ocena jakości wody z wodociągu publicznego Wejsuny gm. Ruciane - Nida z dnia 12.12.2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 15 grudnia 2023

Wiadomości

Ogłoszenie II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-386/23 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 24 listopada 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr RIO.VIII-0120-386/23 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 24 listopada 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-387/23 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 24 listopada 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr RIO.VIII-0120-387/23 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 24 listopada 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyniku przetargu

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyniku przetargu - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyniku przetargu

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyniku przetargu - [Wszystkie zmiany]

Dane przestrzenne -Leśna

Dodanie nowej wiadomości: Dane przestrzenne - [Wszystkie zmiany]

Dane przestrzenne -Studium

Dodanie nowej wiadomości: Dane przestrzenne -Studium - [Wszystkie zmiany]

Dane przestrzenne -Studium

Dodanie nowej wiadomości: Dane przestrzenne -Studium - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 18 grudnia 2023

Wiadomości

Ocena jakości wody z wodociągu zakładowego Popielno, gm. Ruciane - Nida z dnia 15.12.2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Ocena jakości wody z wodociągu zakładowego Popielno, gm. Ruciane - Nida z dnia 15.12.2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 19 grudnia 2023

Wiadomości

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 grudnia 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 315 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 1 grudnia 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - [Wszystkie zmiany]

Informacja o negatywnym wyniku przetargu

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o negatywnym wyniku przetargu - [Wszystkie zmiany]

Informacja o negatywnym wyniku przetargu

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o negatywnym wyniku przetargu - [Wszystkie zmiany]

Anulowanie zapytania ofertowego z dnia 22.11.2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Anulowanie zapytania ofertowego z dnia 22.11.2023 r. - [Wszystkie zmiany]

II zapytanie ofertowe Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych - 2024 r.

Dodanie nowej wiadomości: II zapytanie ofertowe Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych - 2024 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 20 grudnia 2023

Wiadomości

Informacja o wyborze wykonawcy zamówienia - Szkoła Podstawowa nr 2 im. K. I. Gałczyńskiego w Rucianem- Nidzie

Dodanie nowej wiadomości: Informacje o wyborze wykonawcy zamówienia - Szkoła Podstawowa nr 2 im. K. I. Gałczyńskiego w Rucianem- Nidzie - [Wszystkie zmiany]

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 21 grudnia 2023

Wiadomości

Sesja LXXIV Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 18 grudnia 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sesja LXXIV Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 18 grudnia 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE o terminach polowań zbiorowych - Nadleśnictwo Strzałowo

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE o terminach polowań zbiorowych - Nadleśnictwo Strzałowo - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 22 grudnia 2023

Wiadomości

Informacja o negatywnym wyniku przetargu

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o negatywnym wyniku przetargu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 27 grudnia 2023

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O SESJI - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 28 grudnia 2023

Wiadomości

POŚ.6733.8.2023 - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dodanie nowej wiadomości: POŚ.6733.8.2023 - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pblicznego - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE o terminach polowań zbiorowych - Koła Łowieckiego ,,Las”

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE o terminach polowań zbiorowych - Koła Łowieckiego ,,Las” - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 29 grudnia 2023

Wiadomości

Sesja XIX nadzwyczajna (LXXV kolejna) Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sesja XIX nadzwyczajna (LXXV kolejna) Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 28 grudnia 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyniku przetargu

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyniku przetargu - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyniku przetargu

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyniku przetargu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian