BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Rada Miejska Ruciane - Nida
LXXIV  Sesja w dniu  18 grudnia 2023 r., godz. 15:00

RO.RM.0002.13.2023

 

 

Zawiadamiam, że dnia 18 grudnia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane - Nida odbędzie się LXXIV sesja Rady Miejskiej.

Porządek  obrad:

1. Otwarcie obrad LXXIV sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Dokonanie zmian lub uzupełnień w porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z LXXIII sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida w dniu 27 listopada 2023 r.

5. Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane - Nida na lata 2024 – 2028.

5.1 Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane – Nida na lata 2024 – 2028.

5.2 Przedstawienie opinii:

      - Komisji Ekonomiczno – Gospodarczej i Budżetu,

      - Komisji Ładu Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Turystyki,

      - Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych.

5.3 Przedstawienie opinii zbiorczej Komisji Ekonomiczno-Gospodarczej i Budżetu Rady Miejskiej.

5.4 Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane - Nida na lata 2024 – 2028.

5.5 Dyskusja nad projektem uchwały.

5.6 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane - Nida na lata 2024 – 2028.

 6. Przyjęcie budżetu Gminy Ruciane - Nida na 2024 rok:

6.1 Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ruciane - Nida  na 2024 rok.

6.2 Przedstawienie opinii:

      - Komisji Ekonomiczno – Gospodarczej i Budżetu,

      - Komisji Ładu Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Turystyki,

      - Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych.

6.3 Przedstawienie opinii zbiorczej Komisji Ekonomiczno - Gospodarczej i Budżetu Rady Miejskiej.

6.4 Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok.

6.5 Dyskusja nad projektem uchwały.

6.6 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ruciane - Nida na 2024 rok.

7.Podjęcie uchwał:

7.1 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane - Nida na lata 2023 – 2028.

7.2 Podjęcie uchwały  w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2023 rok.

7.3 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (M. i A.K.).

7.4 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ruciane - Nida.

7.5 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane - Nida – ul. Leśna.

8. Wnioski, informacje i oświadczenia radnych.

9. Zapytania i wnioski mieszkańców.

10. Odpowiedzi, wyjaśnienia. informacje.

11. Zamknięcie obrad LXXIV sesji  Rady Miejskiej Ruciane - Nida.

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

    Ruciane - Nida

                                                                                         /-/  Agnieszka  Kręciewska

 

 

 

 

 

 

Data powstania: piątek, 8 gru 2023 08:52
Data opublikowania: piątek, 8 gru 2023 09:16
Data przejścia do archiwum: wtorek, 19 gru 2023 07:21
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 148 razy