BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 04 maja 2021

Wiadomości

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane-Nida - ul. Akacjowa, Harcerska, Dybówek

Dodanie nowej wiadomości: Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane-Nida - ul. Akacjowa, Harcerska, Dybówek - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 05 maja 2021

Wiadomości

Bilans jb- UMiG za 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Bilans jb- UMiG za 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Bilans z wykonania budżetu za 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Bilans z wykonania budżetu za 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Rachunek zysków i strat UMiG za 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Rachunek zysków i strat UMiG za 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Gminy Ruciane-Nida za 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Gminy Ruciane-Nida za 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Zestawienie zmian w funduszu UMiG za 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zestawienie zmian w funduszu UMiG za 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Łączny bilans jb i szb 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Łączny bilans jb i szb 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Łączny rachunek zysków i strat 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Łączny rachunek zysków i strat 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Łączna informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Gminy Ruciane-Nida za 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Łączna informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Gminy Ruciane-Nida za 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 06 maja 2021

Wiadomości

Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 07 maja 2021

Wiadomości

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 10 maja 2021

Wiadomości

OBWIESZCZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 11 maja 2021

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 12 maja 2021

Wiadomości

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym w 2020 roku udzielono pomocy publicznej.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym w 2020 roku udzielono pomocy publicznej. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 13 maja 2021

Wiadomości

Obwieszczenie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 14 maja 2021

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: test - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 17 maja 2021

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 21 maja 2021

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 24 maja 2021

Wiadomości

OBWIESZCZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 36/2021 z obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida w dniu 22 lutego 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 36/2021 z obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida w dniu 22 lutego 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 37/2021 z obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida w dniu 29 marca 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 37/2021 z obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida w dniu 29 marca 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 38/2021 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida w dniu 26 kwietnia 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 38/2021 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida w dniu 26 kwietnia 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Podanie informacji do publicznej wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Podanie informacji do publicznej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 25 maja 2021

Wiadomości

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 26 maja 2021

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 27 maja 2021

Wiadomości

Sprawozdanie z realizacji

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu piskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 28 maja 2021

Wiadomości

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 31 maja 2021

Wiadomości

4.06.2021 r. - zamknięcie MGOPS

Dodanie nowej wiadomości: 4.06.2021 r. - zamknięcie MGOPS - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian