BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

POŚ.6733.4.2024

      Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje, iż projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie kanału technologicznego wraz  trzema studniami kablowymi na części działki ewidencyjnej  nr 3095/19, w obrębie geodezyjnym 1-Ruciane-Nida, Ruciane-Nida – obszar miejski, został wysłany na ponowne uzgodnienia do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie

     Inwestorem jest Nadleśnictwo Maskulińskie z siedzibą ul. Rybacka 1, 12-220 Ruciane-Nida reprezentowane przez pełnomocnika.