BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

POŚ.6733.5.2024

      Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje, iż projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na rozbudowie umocnienia brzegów fragmentu Jeziora Bełdany przy śluzie Guzianka I oraz Guzianka II na części działki ewidencyjnej nr 42/5 ( Jezioro Bełdany ) w obrębie geodezyjnym 2-Iznota, Ruciane-Nida – obszar wiejski oraz części działek ewidencyjnych    nr 59/1 i 60 w obrębie geodezyjnym 1-Ruciane-Nida, Ruciane-Nida -obszar miejski, został wysłany na uzgodnienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

      Inwestorem jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą na ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa reprezentowane przez Panią Bożenę Ziółkowską – Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku.