BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O SESJI

 

                                                                                                 Ruciane-Nida, 18 marca 2024 r.

 

Rada Miejska Ruciane-Nida
LXXVIII Sesja w dniu 25 marca 2024 r., (poniedziałek)  godz. 15:00

RO.RM. 0002.03.2024                                                          

 

Zawiadamiam, że dnia 25 marca 2024 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida odbędzie się LXXVIII sesja  Rady Miejskiej Ruciane - Nida.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad LXXVIII sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Dokonanie zmian lub uzupełnień w porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu  z LXXVII sesji Rady Miejskiej w dniu  26 lutego 2024 r.

5. Podjęcie uchwał:

a) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2024 - 2028.

b) Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2024 rok.

c) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Pani A.W. i Pana T.W.

d) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzeni wniosku Urzędu Cywilnej i Demokratycznej Kontroli  dotyczącego ustaw podatkowych oraz oświadczeń UCiDK .

e) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu wspólnej realizacji projektu partnerskiego  w ramach Programu Funduszy Europejskie dla Rozwoju Społecznego „Innowacje społeczne nnowacyjne działania społeczne), konkurs nr FERS.05.01-IZ.00-002/24 – „Wygrana rodzina”.

f) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas określony powyżej 3 lat  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida (część nr geod. 369/5 w Rucianem-Nidzie o pow. 10m2).

g) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres do 3 lat

(część nr geod  96/6 o pow. 570 m² w Śwignajnie).

h) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres do 3 lat

(część nr geod  143/4 o pow. 40 m² w Rucianem-Nidzie).

i) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres do 3 lat

(część nr geod  17/5 o pow. 1070 m² w Rucianem-Nidzie).

j) Podjęcie uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ruciane - Nida w 2024 r.”

k) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Iznota w miejscowości Kamień
w sąsiedztwie jeziora Bełdany.

l) Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ruciane-Nida.

6. Wnioski, informacje i oświadczenia radnych.

7. Zapytania i wnioski mieszkańców.

8. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.

9. Zamknięcie obrad LXXVIII sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

    Ruciane - Nida

                                                                                         /-/  Agnieszka  Kręciewska

 

 

 

 

 

 

Data powstania: wtorek, 19 mar 2024 11:57
Data opublikowania: wtorek, 19 mar 2024 12:04
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 kwi 2024 11:16
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 178 razy