BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego - POŚ.6730.42.2023

Ruciane-Nida, dn. 10 listopada 2023 r.

 

POŚ.6730.42.2023

 

 

 

 

 

Strony postępowania wykazu geodezyjnego

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA

 

 

            Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r, poz. 2000) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zawiadamia strony o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym oraz wniesienia uwag przed wydaniem decyzji w postępowaniu dotyczącym ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce ewidencyjnej o numerze 36/58 położonej w obrębie geodezyjnym 2-Iznota, gmina Ruciane-Nida – obszar wiejski, w terminie 3 dni od  dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. 

                                                    

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca
  2. Strony postępowania wg wykazu geodezyjnego w formie obwieszczenia
  3. a/a

 

 

Data powstania: piątek, 10 lis 2023 07:26
Data opublikowania: piątek, 10 lis 2023 07:28
Data przejścia do archiwum: wtorek, 12 gru 2023 11:58
Opublikował(a): Julita Małż
Zaakceptował(a): Julita Małż
Artykuł był czytany: 105 razy