BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, na podstawie  art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.).

  1. Położenie nieruchomości: Ruciane-Nida, Gmina Ruciane -Nida
  2. Numer działki: 136
  3. Powierzchnia działki: 983 m2
  4. Numer księgi wieczystej:OL1P/00022345/4
  5. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 35,61 m2, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 6 przy Al. Wczasów w Rucianem-Nidzie, gmina Ruciane - Nida, wraz z pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni 23,28 m2 oraz udziałem w gruncie 5889/35727 ozn. nr geod. 136, o pow. 983 m2, stanowiący własność Gminy Ruciane - Nida. Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu zawartą na w/w lokal na czas nieokreślony.
  6. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Ruciane - Nida i zgodnie z uchwałą Nr XLVI/402/2021   Rady Miejskiej Ruciane - Nida, z dnia  29 listopada 2021 r. została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
  7. Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 wraz z pomieszczeniami przynależnymi  i udziałem w gruncie wynosi 69 824,00 zł. W przypadku jednorazowej zapłaty ceny sprzedaży lokalu zostanie zastosowana bonifikata w wysokości 90% na podstawie uchwały nr V/41/2007 Rady Miejskiej  Ruciane -Nida z dnia 31.01.2007 r., wtedy cena sprzedaży lokalu wyniesie 6 982,40 zł. W przypadku sprzedaży na raty cena sprzedaży wyniesie 13 964,80 zł przy zastosowaniu bonifikaty w wysokości 80% zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą.
  1. Nabywca ponosi koszt spisania umowy notarialnej.
  2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie  34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
  1. Sprzedaż lokalu jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni   tj. od dnia 02.11.2023 roku do dnia 23.11.2023 roku.

Data powstania: czwartek, 2 lis 2023 09:55
Data opublikowania: czwartek, 2 lis 2023 12:43
Data przejścia do archiwum: piątek, 24 lis 2023 10:23
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Maja Kosiorek
Artykuł był czytany: 120 razy