BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

przeznaczonej do zamiany na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z  2023 roku, poz. 344 ze zm.) oraz w wykonaniu uchwały nr LXX/645/2023 Rady Miejskiej Ruciane -Nida z dnia 28 sierpnia 2023 r.

Gmina Ruciane-Nida zamienia:

- nieruchomości stanowiącą własność Gminy Ruciane-Nida, położoną w obrębie geod. Ukta, gmina Ruciane -Nida, oznaczoną numerem geod. 114/1 o pow. 259 m2, KW nr OL1P/00012967/7, nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, której wartość rynkową ustalił rzeczoznawca majątkowy na kwotę 7 501 ,00 zł,

na nieruchomości :

- oznaczoną numerem geod. 115/1 o pow. 259 m2 , położoną w obrębie geod. Ukta, gmina Ruciane -Nida, nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, której wartość rynkową ustalił rzeczoznawca majątkowy na kwotę  7 501,00 zł.

Zamiany dokona się z uwzględnieniem ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.).

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni  tj. od dnia  02.11.2023 roku do dnia 23.11.2023 roku.

Data powstania: czwartek, 2 lis 2023 09:54
Data opublikowania: czwartek, 2 lis 2023 12:43
Data przejścia do archiwum: piątek, 24 lis 2023 10:23
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Maja Kosiorek
Artykuł był czytany: 129 razy