BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja dotycząca nielegalnych zajęć pasa drogowego w ciągach dróg wojewódzkich.

Zarząd Dróg Wojewódzkich informuje, ze wszelkie zajmowanie pasa drogowego dróg wojewódzkich oraz prowadzenie w jego granicach jakichkolwiek robót i innych czynności, zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1376, ze zm.) wymaga pisemnej zgody zarządcy drogi, tj. Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie oraz podlega opłacie.

Dotyczy to w szczególności budowy wszelkiego rodzaju zjazdów z drogi do przyległych posesji, pól uprawnych i innych działek przy drodze, umieszczenia reklam, składowania wszelkiego rodzaju materiałów oraz wygradzania części pasa drogowego.

Wszelkie tego typu zadania będą ujawniane podczas objazdów dróg wykonywanych przez pracowników ZDW Olsztyn, a na osoby odpowiedzialne za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia  będą nakładane kary pieniężne (zgodnie z art. 40 pkt 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych).

Informację na temat procedury zajmowania pasa drogowego dróg wojewódzkich można uzyskać pod telefonem 89 526 19 00 i na stronie internetowej : www.zdw.olsztyn.pl

 

Data powstania: poniedziałek, 5 wrz 2022 09:00
Data opublikowania: poniedziałek, 5 wrz 2022 09:13
Data przejścia do archiwum: wtorek, 26 wrz 2023 12:55
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 659 razy